top of page

Michal StrachTransformace — kombinovaná technika (kombinovaná technika), 2021


Recyklovaný materiál, použitý pro podstatnou část instalace Transformace, je pro industriální prostředí typický. Suť, uzavřená v síti, je autorem donucená změnit formu a stává se stolem v galerii. Židle, upomínající světového designéra Enza Mariho, je stále židlí, ale je také jen několika stlučenými prkénky v tovární hale. Cyklus proměny se uzavírá.


55 views0 comments
bottom of page