Workshop – chůze po žhavém uhlí


24. července od 14 hodin


Chůze po žhavém uhlí – sebezkušenost – přijímáme rezervaceMgr. Jan J. Ženatý je psycholog, lektor a zkušený leader se 14 letou praxí v práci se skupinami různého zaměření. Přednáší pro odbornou i laickou veřejnost – vede sebezkušeností workshopy – jak v České republice, tak v zahraničí. Je certifikovaným lektorem Ekmanovy metody a Firewalkingu.

Skupina 15 až 20 lidí, celodenní setkání, jehož součástí bude instruktáž, lámání šípů, chození po skle, ohýbání roxoru.

Workshop s přechodem přes žhavé uhlí o teplotě 500-700°C je praktickým „trenažerem“ zvládání psychicky náročných úkolů a výzev vyžadujícím uvolněnost, soustředění a skvělou práci s emocemi. Součástí přípravy na samotnou chůzi je série cvičení, v rámci kterých účastníci chodí po rozbitém skle, přerážejí dřevěnou desku rukou, lámou šíp a ohýbají ocelový prut krční jamkou. Bezpečnost workshopu je zajištěna kvalitním materiálem a garantována certifikací od Firewalking Institute of Research and Education.


Témata tréninku:

• Aktivní imaginace jako způsob práce s psychickými stavy.

• Všímavost, rozhodování a zaměření na cíl v překování překážek.

• Práce s pochybnostmi.

• Energetizační a relaxačně-meditační cvičení.


Pro závaznou rezervaci je potřeba zaplatit zálohu. Počet účastníků workshopu je omezený, podrobnější informace a přihlášky na adrese: alenalos@me.com

166 views0 comments