top of page

Eugenio PercossiCo je svoboda


Eugenio Percossi se zabývá otázkou svobody a relativizuje její obsah. Svobodu je možné hledat ve vnějším, ale i vnitřním světě. Bílá andulka (Melopsittacus undulatus), byla vyšlechtěna v zajetí. Zatímco hejna andulek, žijících ve své původní domovině Austrálii, přelétají mnohdy stovky kilometrů za svoji obživou, bílá andulka v otevřené přírodě již není schopna přežít. Klec je pro nic bezpečný prostor, jediný svět, který zná. Autor instalace klade otázky, k odpovědím vybízí diváka.

39 views0 comments
bottom of page