Platforma NOVA FORMA

Motto:

„Ve vesmíru je bezpočet světů, stejně jako je zrníček písku na všech plážích Země. Každý z těch světů je stejně skutečný jako ten náš.

Na každém z nich dochází k řetězci událostí, příhod, náhod, které ovlivňují jejich budoucnost. Vnímáme nezměrnost vesmíru a času. A my,

na naší malé planetě, v právě v této chvíli a tady – čelíme kritickému zlomu v historii. To, co s naším světem podnikneme, se bude šířit dál stoletími – a zásadním způsobem ovlivní osud našich potomků. Je v naší moci zničit naší civilizaci a možná i náš druh.”

Carl Sagan

 

Dne 21.02. 2021 vznikla platforma NOVA FORMA.

Smyslem činnosti skupiny, která přijala název NOVA FORMA, je vytvářet prostor pro prezentaci nejen současného výtvarného umění,

ale i přednášek, setkávání, koncertů, workshopů a nevšedních událostí. Vyzýváme ke spolupráci umělce, teoretiky a osobnosti ze světa umění a společenských věd: otevírejte s námi témata, o kterých je nutno mluvit.

 

Činnost skupiny je podpořena 

Klubem Gumárna K. Pazderského 2045, 28601 Čáslav

www.klubgumarna.cz

a Slévárnou Losenický, s.r.o.

www.slevarnal.cz

a spolkem Schrödingerova kočka, z. s., 

(zapsaným u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18288)

www.schrodingerovakocka.cz

 

Název platformy NOVA FORMA vznikl přesmyčkou z názvu spolku Formanova Čáslav – původně zakládající členové spolku Formanova Čáslav – Alena Losenická, Michal Strach a Kamila Ženatá přeformovali své působení ve veřejném prostoru a pro svoji činnost zvolili novou formu.

Alena Losenická​

alena@novaforma.art

produkce

Michal Strach

michal@novaforma.art

designer

Kamila Ženatá

kamila@novaforma.art

programová koncepce

Tým

Anakin

IT specialista

Hedvika Marešová

grafička

Pavel Tichoň

autor našeho loga a vizuálních kreací

Olga Stehlíková

jazyková redakce

zdenka.jpg

Zdenka Švadlenková

Lektorka, kurátorka

Čestný člen týmu: 
Dr. Jiři Kulda

fyzik – Institut Laue-Langevin B. P.

15638042 Grenoble Cedex 9

Přátelé a podporovatelé

Václav Bidlo

Helena Cox

Lenka Lagronová

Aleš Losenický

Milan Ohnisko

Kateřina Strach Tichá

Podpořte nás:

Všichni členové skupiny vykonávají svoji činnost dobrovolnicky, poskytují své dovednosti, znalosti a um ve prospěch kulturního

a občanského života bez nároku na honorář. Pořádání veškerých akcí je finančně náročné – proto prosíme  sympatizanty a přátele

o podporu jednak finanční – ale i hmotnou či nehmotnou. I vy se můžete stát součástí našich aktivit.

Číslo našeho účtu je: 1034669954/6100

Všem dárcům nabízíme možnost vystavení darovací smlouvy v souladu s ustanovením § 20 odst. 8, zákona č. 586/1992Sb o daních

z příjmu, již lze uplatnit u daňového přiznání.

Velmi si vážíme podpory, kterou jste nám projevili. Děkujeme!