top of page

KOSTKY 

eug7.jpg

První velká výstava Kostky se uskutečnila v industriálním areálu Gumárny jako součást programu Formanova Čáslav v roce 2020.

Vystavující umělci: Ondřej Basjuk, Šárka Basjuk Koudelová, Jiří David, Krištof Kintera, Eugenio Percossi, Kateřina Strach Tichá,

Pavel Tichoň, Lucie Trojanová

Kurátor projektu: Michal Strach


Termín výstavy: 4. září až 18. října 2020

Produkce výstavy: Alena Losenická, Kamila Ženatá 

Grafická úprava: Hedvika Marešová
 

Doprovodný program:

Komentované prohlídky výstavy s lektorkou Zdenkou Švadlenkovou.

Setkání s významnou osobností současné výtvarné scény Jiřím Davidem, zakladatelem umělecké skupiny Tvrdohlaví.

Cyklus přednášek Zdenky Švadlenkové na téma Jak vnímat současné umění.

 

Partner výstavy: Slévárna Losenický 

Výstava se koná v prostoru Gumárna, Pazderského 2045, Čáslav 

za finanční podpory města Čáslav, spolku Schrödingerova kočka, z. s. a spolku Formanova Čáslav, z. s.

Výstavu Kostky pořádá spolek Formanova Čáslav, z. s., jako součást Dvorků, doprovodného programu festivalu Formanova Čáslav

 

Text kurátora výstavy:

Jedním z cílů spolku Formanova Čáslav byla již od počátku snaha přinést do našeho malého města trochu „velké“ kultury. Vytvářet příležitosti pro setkání komorně, sousedsky, ale i velkoryse, odvážně, bez obav z „maloměstskosti“. Nabídnout rozšíření kulturních obzorů,

ale myslet při tom na malebnou atmosféru města, v němž žijeme.

Každý čáslavský dvorek se může stát scénou, na níž se odehrává příběh. Vypráví ho prádlo, přehozené přes zábradlí balkonu, počmáraná vrata, tráva obrůstající úpatí domu. Když se rozhodneme z prostého dvorku, obyčejného místa každodenního setkávání, udělat Dvorek

s velkým D, rámujeme tím dějiště čehosi alespoň krátkodobě významného. Jedním z takových Dvorků je i v současné době nevyužívaná hala bývalé gumárny. Prostor plný pozůstatků dob minulých, ale současně prázdný, čekající na další využití.

Pro instalaci výstavy výtvarného umění ve staré gumárně jsme se rozhodli vyrobit osm drátěných krychlí. Kostky jsou vlastně takové dvorky uvnitř Dvorku. Jsou to mikrosvěty osídlené libovůlí každého z osmi vybraných autorů. Jiří David, Ondřej Basjuk, Šárka Basjuk Koudelová, Krištof Kintera, Eugenio Percossi, Kateřina Strach Tichá, Pavel Tichoň, Lucie Tvrdíková; všichni tito umělci různého zaměření, věku i působení dostali zcela svobodné zadání, „volné téma“. Přesto ani jeden z nich neexhibuje bezohlednou kolonizací své vlastní malé výstavní prostory. Tím, že jejich práce musela být prostorově svázaná s objektem krychle, zákonitě vznikla určitá propojenost mezi jednotlivými díly i jejich vazba k okolnímu prostředí. Jako by se každá jednotlivá kostka stala místností, již zabydlel vždy jiný obyvatel domu.

Byl bych velmi rád, kdyby se nám podařilo pokorně nahlédnout do každého z jeho „otevřených oken“ a pozorovat, co jindy není tolik patrné – totiž že celý předmětný svět, stejně jako všechny naše životy, jsou z určitého úhlu pohledu propleteny mnoha liniemi vzájemných vztahů.

Že to, co nás spojuje, má převahu nad tím, co nás rozděluje."

 

Michal Strach

Čáslav, 27. července 2020

bottom of page