top of page

Petr NiklPetr Nikl je český malíř, hudebník, fotograf a divadelník. Byl členem umělecké skupiny Tvrdohlaví. V roce 1995 mu byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Je velmi všestranným umělcem: maluje, loutkaří, hraje, píše, zpívá. Je autorem koncepce interaktivních výstav Hnízda her (Rudolfinum, 2000), Krajina fantazie a hudby (český pavilon na EXPO 2005 v japonském Aichi), Orbis Pictus a Labyrint světa, putující po českých i světových městech. Spolupracuje s Divadlem Archa, v němž připravil řadu mimořádných projektů.


Účast na výstavě NOVA FORMA 1Chaotická FORMULE — mapa vernisážové performance — stopy mechanických strojků s použitím stávající autodromové rampy, čínská tuš na rýžovém papíru, 2021


Při kinetických vizuálních experimentech Petra Nikla vzniká vždy zcela nový, nepředvídatelný obraz: mechanické strojky vytvářejí spontánní velkoformátové kresby. Divák sleduje průběžnou proměnu díla, kterou řídí jak umělec, tak náhoda. Petr Nikl pracuje s termínem samovolnosti:

„Jestliže si po zanechání stopy překvapen

řeknu: ,Vždyť je to květ‘, bude to samorostlý

opravdový květ.“


Obě velkoformátová díla vznikla v průběhu performance na vernisáži.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Účast na výstavě Strach, smích a smrt

60 views0 comments

Comentários


bottom of page