Šárka Basjuk KoudelováHumanism vs Anthropocentrism


Instalace využívá pravidelných rozměrů předem dané drátěné kostky, která již svým polopropustným materiálem a ergonomickou souměrností předznamenává polemiku nad vnímáním lidského prostoru. Instalace jako celek navazuje na autorčin zájem o renesanční estetiku i filosofii a klade ji do kontextu současné situace, kdy se zdá, že je lidská civilizace na scestí. Jak daleko je od sociálně chápaného humanismu, spojeného s přírodními ději, až k sebelikvidačnímu antropocentrismu? Umístění pokryvných popínavých rostlin dovnitř kostky, které jsou procesuální odpovědí na stále postupující vyprahlost města i referencí na idealizovaný prostor příjemně komponované renesanční zahrady, vizuálně vrcholí malbou miniaturního formátu. Pokud za pomyslný základ toho, co nazýváme „euroamerickou civilizací“ označujeme antické ruiny či jejich pozdější renesanční znovuzrození, jak budou lidé v případné daleké budoucnosti nazývat ruiny naší epochy?


70 views0 comments