top of page

Děkujeme za podporu v roce 2022


Všichni členové platformy NOVA FORMA vykonávají svoji činnost dobrovolnicky, poskytují své dovednosti, znalosti a um ve prospěch kulturního a občanského života bez nároku na honorář. Pořádání veškerých akcí je finančně náročné – proto prosíme sympatizanty a přátele o podporu jednak finanční – ale i hmotnou či nehmotnou. I vy se můžete stát součástí našeho týmu a našich aktivit. Podpořte nás i malou částkou. Přivítáme i dobrovolnickou pomoc.

Máme velkou radost, že se naše řady rozrůstají a že se k nám připojují další podporovatelé a aktivní lidé, naše činnost se pozvolna rozrůstá jako mycelium. Děkujeme!​ Navazujeme spolupráci s dalšími sousedy a institucemi v Čáslavi a okolí.


Číslo našeho účtu je: 1034669954/5500

Všem dárcům nabízíme možnost vystavení darovací smlouvy v souladu s ustanovením § 20 odst. 8, zákona č. 586/1992Sb o daních z příjmu, již lze uplatnit u daňového přiznání.Naši činnost finančně podpořili v roce 2022:

Michaela Bílková Černá, Gabriela Dymešová, Alice a David Holubovi, Petra Tošnerová a Slévárna Losenický

Speciální poděkování patří Penzionu a restauraci Česká Koruna

a Klubu Gumárna


Činnost platformy NOVA FORMA je v roce 2022 podpořena grantem Středočeského kraje a města Čáslavi


Velmi si vážíme podpory, kterou jste nám projevili. Děkujeme!

285 views0 comments

Yorumlar


bottom of page