Děkujeme za podporu


Všichni členové platformy NOVA FORMA vykonávají svoji činnost dobrovolnicky, poskytují své dovednosti, znalosti a um ve prospěch kulturního a občanského života bez nároku na honorář. Pořádání veškerých akcí je finančně náročné – proto prosíme sympatizanty a přátele o podporu jednak finanční – ale i hmotnou či nehmotnou. I vy se můžete stát součástí našich aktivit. Podpořte nás i malou částkou. Přivítáme i dobrovolnickou pomoc.

Číslo našeho účtu je: 1034669954/6100

Všem dárcům nabízíme možnost vystavení darovací smlouvy v souladu s ustanovením § 20 odst. 8, zákona č. 586/1992Sb o daních z příjmu, již lze uplatnit u daňového přiznání.


Naši činnost podporují: Soňa Formanová, Pavel Steidl, Tomáš Bečička, Milan Ohnisko, Tomáš Ludvíček

Slévárna Losenický s.r.o., klub Gumárna, Schrödingerova kočka, z. s.


Děkujeme všem dárcům, kteří naši činnost podpořili přes Hithit.com:


Jaroslava Kopská, Jana Jurková, Milan Ohnisko, Bidlo Václav, Věra Barnová, Věra Bartůšková, Tomáš Bečička, Lenka Čechová, Martin Jusko, Marta Šenkapounová, Pavel Šenkapoun, Hedvika Marešová, Martin Žipek, Pavla Rek Blažková, Petr Hošek, Marie Dubnová, Petra Tošnerová, Kristýna Andrlová, Alexandra Patočková, Jana Medlíková, Dana Rychlá, Jana Valečková, Katarina Pivovarova, Michaela Bílková Černá, Martina Valentová, Andrea Lexová a Pavla Hadravová


Speciální poděkování patří Penzionu a restauraci Česká Koruna


Velmi si vážíme podpory, kterou jste nám projevili. Děkujeme!

140 views0 comments