Děkujeme za podporu


Všichni členové platformy NOVA FORMA vykonávají svoji činnost dobrovolnicky, poskytují své dovednosti, znalosti a um ve prospěch kulturního a občanského života bez nároku na honorář. Pořádání veškerých akcí je finančně náročné – proto prosíme sympatizanty a přátele o podporu jednak finanční – ale i hmotnou či nehmotnou. I vy se můžete stát součástí našich aktivit. Podpořte nás i malou částkou. Přivítáme i dobrovolnickou pomoc.

Číslo našeho účtu je: 1034669954/6100

Všem dárcům nabízíme možnost vystavení darovací smlouvy v souladu s ustanovením § 20 odst. 8, zákona č. 586/1992Sb o daních z příjmu, již lze uplatnit u daňového přiznání.


Naši činnost podporují: Pavel Steidl, Tomáš Bečička, Milan Ohnisko, Tomáš Ludvíček

Slévárna Losenický a klub Gumárna, Schrödingerova kočka, z. s.


Speciální poděkování patří Penzionu a restauraci Česká Koruna


Velmi si vážíme podpory, kterou jste nám projevili. Děkujeme!

65 views0 comments