top of page

Emoce, emoční inteligence7. dubna 2021 od 18:30


Náš organismus není nastaven na to, abychom byli na světě šťastni, ale abychom přežili.

Zřejmě proto disponujeme jenom jedinou ryze příjemnou primární emocí – a tou je radost –

a hned čtyřmi nepříjemnými – strachem, hněvem, smutkem a znechucením. Statisticky máme tedy 80% pravděpodobnost, že budeme v našem emočním životě vystaveni nelibosti. Dá se tento nepoměr vědomě zvrátit? Je možné pracovat s emocionálními spouštěči?

Emoční inteligenci lze chápat jako schopnost zvládat své emoce a umět se vcítit do emocí ostatních jedinců.Pojem emoční inteligence zpopularizoval ve své knize, vydané v roce 1995, Daniel Goleman.

190 views0 comments

Yorumlar


bottom of page