top of page

Ivan PinkavaIvan Pinkava studoval od roku 1982 do 1986 obor Umělecká fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce 1989 spoluzaložil Prague House of Photography (PHP) – Pražský dům fotografie. Na konci 90. let 20. století byl dva roky předsedou správní rady PHP. V období 2005 – 2007 působil jako vedoucí pedagog fotografického ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.


Účastnil se výstavy Strach, smích a smrt

6 views0 comments

Comments


bottom of page