Jiří David...


Je mnoho druhů samoty a jen jedno osamocení… Je mnoho druhů němoty a jen jedno mlčení… Je mnoho druhů temnoty a jen jedno zatracení… Je mnoho druhů slepoty a jen jedno zmizení… Je mnoho druhů nahoty a jen jedno pohlazení… Je mnoho druhů odplaty a jen jedno odpuštění… Je mnoho druhů nicoty a jen jedno probuzení… Je mnoho druhů kruhů a jen jedno nedohledno.

55 views0 comments