top of page

Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. – O houbách a lidechDoc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. – přednáška a beseda se uskuteční v klubu Gumárna 13. dubna 2022 od 18:30

K. Pazderského 2045 – v Čáslavi

O houbách bude přednášet odborník z nejpovolanějších –

mikrobiolog pan Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.

Co jsou houby vlastně zač? Kam sahá jejich historie? Co se ví o halucinogenních a léčivých houbách? Jaké trable a historky skýtá vědecké řemeslo? Houby jsou fascinující organismy. Nám známe hříbky a muchomůrky jsou jen vrcholem ledovce celé říše hub. Další z nich se v roztodivných formách a velikostech vyskytují téměř ve všech prostředích včetně lidského těla nebo několika kilometrových lesních ploch. Člověk má s houbami bohaté historické zkušenosti. Lidé je po staletí sbírají pro jídlo, ale také pro jejich léčivé nebo psychoaktivní účinky. Není se tak čemu divit, že se houby staly zájmem i vědeckého bádání.


Absolvent Střední ekonomické školy v Liberci; po maturitě vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Kandidátskou práci z oboru Mikrobiologie vypracoval a obhájil na Mikrobiologickém ústavu ČSAV v roce 1992. V roce 2003 získal titul Doktor věd (DrSc) a v roce 2013 byl jmenován docentem Mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Mezi jeho profesní zájmy patří fyziologie a biochemie dřevokazných hub; podílel se i na vypracování mnoha soudně-znaleckých posudků jménem Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., kde působí od roku 2009 jako zástupce ředitele. Je členem Akademického sněmu AV ČR. V letech 2006-2013 byl předsedou Grantové agentury Akademie věd ČR, od roku 2016 je předsedou Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR. V letech 2010 – 2016 byl předsedou Československé společnosti Mikrobiologické. Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze působí od roku 1994; v současné době vyučuje předměty Repetitorium chemie (nejen) pro mikrobiology, Úvod do experimentální mykologie a je garantem kursu Pokroky v mikrobiologii, určeného převážně doktorandům.

241 views0 comments

Comments


bottom of page