top of page

Jiří PetrbokJiří Petrbok studoval v letech 1984 až 1990 na AVU v Praze (prof. R. Kolář, prof. J. Sopko), od roku 1995 zde působil jako odborný asistent v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové. Od roku 2011 tento ateliér vede. Jiří Petrbok se v posledních letech prosazuje jako jedna z výrazných osobností současného umění v Čechách. Celé autorovo dosavadní dílo má silně autobiografický charakter. Obsahově čerpá ze svého okolí, rodiny, přátel, ale i z podvědomí, nebo se obrací k volným parafrázím děl jiných umělců.


Účast na výstavě Strach, smích a smrt


23 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page