top of page

Karíma Al-Mukhtarová


Studia:

2016–2018 Ateliér intermediální tvorby I./ Mileny Dopitové, AVU

2015–2016 Ateliér intermediální tvorby II. / Škola Dušana Záhoranského a Pavly Scerankové, AVU

2014 Ateliér Jiřího Příhody, AVU, Praha

2012–2014 Ateliér Jiřího Davida, VŠUP, Praha

2010–2012 Ateliér Jiřího Kovandy, Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem

2009–2010 Ateliér Pavla Kopřivy, Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem

Práce Karímy Al-Mukhtarové se pohybují na hranici mezi estetikou předmětných vztahů, procesuálních experimentů a pohrávání si s kulturními kódy. Právě ona hraniční pozice, kde výtvarnost nedosahuje své petrifikované formy, performativita se neztrácí v expresivním gestu a hra s významy nepřekrývá předmětnost, je nejspíše silným tvůrčím východiskem této umělkyně.
„1“ a „2“ bez názvu, výšivka ve dřevě, 2019, 2021

„29“ – „37“, „54“ – „61“, „62“ – „70“ ze souboru

Inner Feeling — výšivka ve skle, 2021


Typickým a technicky velmi náročným výrazovým prostředkem této umělkyně bývají výšivky do skla a dřeva. Motivem instalace ze souboru Inner Feeling jsou části lidského těla a gesta. Gesto je základem lidské komunikace. V autorčině práci se díky zvolenému materiálu mohou gesta prolínat, sčítat a násobit až do působivého ornamentu. Výšivka na dřevěných figurách pak evokuje křehkost lidského těla jako komplexního organismu.


Účast na výstavě NOVA FORMA 1

59 views0 comments

Comments


bottom of page