top of page

Kateřina Strach Tichá


Kateřina Strach Tichá (*1987)

Vystudovala AVU v Praze (2013) a od té doby se věnuje sochařské tvorbě s přídechem intermediality. Potřebuje zastavení v klidné soustředěné práci v ateliéru. Kromě „volných věcí“ se zabývá také klasickým sochařským portrétem. Pro její tvorbu je charakteristická jednoduchost formy, jejíž obsahové a pocitové vrstvy dozrávají v pozorovateli až postupně.
Bez názvuPro výstavu Kostky jsem vytvořila celkem pět objektů, z nichž bude vystavena jen část. Během práce na nich mi procházelo myslí mnoho výkladů, asociací, slov, kterými bych je mohla ohraničit. Ale vždy, když jsem se pro některý název práce na chvíli rozhodla, ostatní cesty se tím uzavřely. Proto jsem se nakonec rozhodla dílo nepojmenovat, a ponechat tak divákovi prostor pro vlastní představy.

Technicky jsou pro mě tyto objekty vybočením ze zaběhlých pracovních stereotypů. Jsou pro mě lekcí v naslouchání principům nahodilosti, křehkosti, pomíjivosti a něhy. Organicky obydlují technický prostor kostky a snad odlehčují tíživost vyzařující z jejího mřížoví.


Účast na výstavě Kostky


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mycelium, to jsou pro mě neviditelná spojení. Komunikace světa se světem na úrovni tak jemné, že překračuje hranice hmoty a racionálního chápání. Síť, která zdánlivě autonomní říše propojuje v JEDNO.

Dva objekty – Mycelium I (Gumárna) a Mycelium II (Pragovka) – formálně vycházejí ze stejného principu. Ten první, propletenec z přírodních větví, působí na první pohled živěji, organičtěji, druhý je jeho protipólem v techničnosti materiálu, jímž jsou plastové trubky a dráty. Pro oba hraje důležitou roli světlo, oba zpřítomňují křehké napětí mezi hmotou a dotykem neviděného.Mycelium I

kombinovaná technika

2022


Účast na výstavě "mycelium"

152 views0 comments

Kommentit


bottom of page