top of page

Krištof KinteraAstra apocalyptica


Instalace Astra apocalyptica pochází z rozsáhlého cyklu Postnaturalia, která připomíná obrovskou nervovou soustavu. Ta je sestavena až z neuvěřitelně velkého množství plošných spojů, elektronických součástek, kabelů a drátů. Vytváří nízkou kompaktní plochu, která se rozpíná uprostřed místnosti. Na tuto soustavu jsou napojeny rozmanité druhy rostlin. Zdá se, že nic nebrání v jejich růstu a krásou si nezadají s půvabem přírodních předchůdkyň. „Přál bych si, aby ten, kdo se dívá na moje díla, následně přemýšel o tom, co viděl,“ říká Krištof Kintera. „Jako když vidíme dobrý film nebo divadelní představení. Zážitek přetrvává, zůstane s námi. Tak mentálně spolupracujeme na díle s jeho autorem.“


44 views0 comments
bottom of page