top of page

Kritické myšlení5. 5. 2021 od 18:30


Naše chování, pozornost, paměť i emoce se dají snadno změnit několika slovy. Nevěříte?

Navíc nejlepšími oborníky na oklamání sebe sama jsme my, náš mozek

a naše emoce. Jak nás klame vlastní mozek? Jak lze ovlivnit paměť, emoce a pozornost?

Jak trénovat kritické myšlení?
36 views1 comment
bottom of page