top of page

Lucie NováčkováMalířka a vizuální umělkyně. V roce 2014 společně se Zuzanou Růžičkovou založila akci Kolben Open, která se stala platformou pro prezentaci děl rezidentů Pragovky, v době založení převážně spadajících do nastupující generace výtvarných umělců. Je absolventkou kulturních dějin na UPCE, brněnské FaVU, obor malba 1, a hradecké FVK, obor textilní tvorba. Ve své volné tvorbě střídá obě tyto disciplíny – klasickou malbu a monumentální textilní instalaci. Autorka využívá tradiční rukodělné techniky, které postupně redukuje k minimalistickému výrazu, zároveň je však obohacuje o principy spojované s malířstvím, a naopak malbu oživuje zdáním pohybu, pramenícího ze zkušenosti práce s textilem. V rámci úsilí o propojení malby a textilních technologií stojí ústřední cyklus LaTence, na němž autorka pracuje od roku 2008 a kde využívá tradičních textilních řemeslných technologií, které modifikuje; původní způsob jejich užívání mění v základní principy nových děl.Síť

site-specific (participativní záznam nevědomí osmi osob: Žofie Jarkovská, Lucie Nováčková, Ka3 Ka3, Kateřina Strach Tichá, Michal Strach, Magdalena Šlajchová, Kamila Ženatá)

bavlna, polyster, lycra

2022


Účast na výstavě "mycelium"

28 views0 comments

Comments


bottom of page