top of page

Lucie Nováčková – Nová práce (obrazy, objekty)


od 8. listopadu 2023 až 14. ledna 2024


Studia: 2008- 2010 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér Malba 1, magisterské studium. ak. mal.

Tomáš Lahoda (MgA.)

(diplomová práce: Aspekty Zóny- vedoucí Tomáš Lahoda, Kaliopi Chamonikula- teoretická část, ukončeno titulem MgA.)

2003-2008 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Fakulta Výtvarné kultury, obor Textilní tvorba, MgA. Zuzana Hromadová. (Bc.)

(bakalářská práce Ikat: inspirace tradičními textilními technikami, praktická: Vnitřní fraktál – vedoucí: Zuzana Hromadová, ukončeno titulem Bc.)

1999-2003 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, katedra historických věd, obor Kulturní dějiny (Bc.)

(bakalářská práce: Osobnost a dílo Květoslava Minaříka v kontextu dobové mystické literatury, vedoucí: Jiří Studený, ukončeno titulem Bc.)

1992/1999 Gymnázium Jihlava (státní maturitní zkouška)
Lucie Nováčková (* 1981) Malířka a vizuální umělkyně.

Vroce 2014 společně se Zuzanou Růžičkovou založila akci Kolben Open, která se stala platformou pro prezentaci děl rezidentů Pragovky, v době založení převážně spadajících do nastupující generace výtvarných umělců. Podpoře nastupujících umělců se věnuje dodnes jako umělecká ředitelka Pragovka Gallery aThe White Room. Je absolventkou kulturních dějin na UPCE, brněnské FaVU, obor malba 1, a hradecké FVK, obor textilní tvorba. Ve své volné tvorbě střídá obě tyto disciplíny – klasickou malbu a monumentální textilní instalaci. Autorka využívá tradiční rukodělné techniky, které postupně redukuje k minimalistickému výrazu, zároveň je však obohacuje o principy spojované s malířstvím, a naopak malbu oživuje zdáním pohybu, pramenícího ze zkušenosti práce s textilem. V rámci úsilí o propojení malby a textilních technologií stojí ústřední cyklus LaTence, na němž autorka pracuje od roku 2008 a kde využívá tradičních textilních řemeslných technologií, které modifikuje; původní způsob jejich užívání mění v základní principy nových děl.

42 views0 comments
bottom of page