top of page

Mgr. Kamila Němečková – Nenáboženská spiritualita – sympozium / mycelium/NOVA FORMA 2


Sympozium – mycelium/NOVA FORMA 2

V sobotu 2. října 2021 od 14:00 do 15:30, přednáška a beseda Mgr. et Mgr. Kamila Němečková PhD.

v klubu Gumárna


Mgr. et Mgr. Kamila Němečková Ph.D. je česká kulturoložka a právnička.

Po ukončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a před následným studiem na Katedře teorie kultury (kulturologie) pobývala 8 let v zahraničí - ve Francii, Švýcarsku a v Číně. Zaměřuje se na interdisciplinární studium spirituality v kontextu současné globální krize. Přednášet na téma spirituality začala na Katedře teorie kultury (dnes reorganizována na Ústav etnologie), kde v letech 2007–13 vedla výběrové předměty „Spiritualita a kultura“ a „Spiritualita v kontextu současné vědy“. Ve svých přednáškách představuje spiritualitu jako důležitou dimenzi lidské psychiky a zároveň v evolučním pojetí jako proces evoluce vyšších etap vědomí, který je součástí kulturní evoluce lidstva. Pozornost věnuje zejména novým teoriím poznání plynoucím z objevů v přírodních vědách. Dlouhodobě se také zabývá individuačním procesem a snovou symbolikou a poradenstvím v oblasti spirituality.


Spiritualita se na počátku 21. století opětovně dostává do popředí zájmu. Její současné oživení zejména v podobě nenáboženské (neinstitucionalizované) spirituality, a zároveň i narůstající zájem o toto téma ve vědě, je třeba brát vážně. Trend návratu duchovnosti je čímsi zásadním, co se projevuje jako znamení ducha doby. Rozmáhající se rezignace na hodnoty, která souvisí s mechanistickým přístupem novověké vědy, živeným postmoderním relativismem, nás nechává stát jako osamělé monády na okraji našeho bytí. Současná společnost je hladová po smyslu a naději a dnešní bouřlivý rozvoj lidové a alternativní spirituality vycházející z hlubin kolektivního nevědomí, je právě jednou z kompenzací této lidsky neúnosné situace.
68 views0 comments

Comentarios


bottom of page