top of page

Dr. Filip Tylš – Psychedelika v terapii a seberozvoji – sympozium – mycelium/NOVA FORMA 2


Sympozium – mycelium/NOVA FORMA 2

V pátek 1. října 2021 od 17:00 do 18:30, přednáška a beseda Dr. Filip Tylš

v klubu Gumárna


KDO JE MUDr. FILIP TYLŠ, Ph.D.


Pracuje jako psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuje pacientům s poruchami neurotického i psychotického spektra, výzkumu psychedelik (EEG koreláty psychedelické zkušenosti) a především psychedeliky-asistované psychoterapii (PAP). Na jeho cestě k psychoterapii ho ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýši, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou v tradičním kontextu. Absolvoval 1. LF UK (2012) a navázal dokorandským studiem neurověd na 3. LF UK (2017), kde se stal asistentem psychiatrie a nyní zde vyučuje. V NÚDZ se stal součástí týmu pilotních studií podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhá lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti. Absolvoval výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT Praha 2014 – 2020), vzdělání v kalifornském výcviku na CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program” (2018) výcvik v MDMA-asistované psychoterapii (MAPS USA, 2019).
94 views0 comments

Comentários


bottom of page