MUDr. Filip Tylš – Expedice za hranice vědomí – sympozium / mycelium/NOVA FORMA 2


Podzimní přednášky v klubu Gumárna 1. – 3. října 2021
MUDr. FILIP TYLŠ, Ph.D.


KDO JSEM?


Pracuji jako psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuji pacientům s poruchami neurotického i psychotického spektra, výzkumu psychedelik (EEG koreláty psychedelické zkušenosti) a především psychedeliky-asistované psychoterapii (PAP). Na mé cestě k psychoterapii mě ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýši, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou v tradičním kontextu. Absolvoval jsem 1. LF UK (2012) a navázal dokorandským studiem neurověd na 3. LF UK (2017), kde jsem se stal asistentem psychiatrie a nyní zde vyučuji. V NÚDZ jsem součástí týmu pilotních studií podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti. Absolvoval výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT Praha 2014 – 2020), vzdělání v kalifornském výcviku na CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program” (2018) výcvik v MDMA-asistované psychoterapii (MAPS USA, 2019).

17 views0 comments