Mystika (v) umění / Tajemství (v) umění – Zdenka Švadlenková – sympozium / mycelium/NOVA FORMA 2


Sympozium – mycelium/NOVA FORMA 2

V pátek 1. října 2021 od 20:00 hodin, přednáška Mystika (v) umění/ Tajemství (v) umění –

MgA. Zdenka Švadlenková

v klubu Gumárna


Přednáška se bude týkat vybraných umělců, které inspiroval mystický přístup k tvorbě a mnohdy i k životu, ale i uměleckých tendencí, odpovídajících dobové poptávce, nebo naopak hledajících nové avantgardní směřování. Poodkryjeme způsoby, jakými různé umělecké směry pracovaly s tématem tajemství a jak se vyrovnávaly s někdy až extrémní potřebou duchovních přesahů. Budeme hledat souvislosti a rozpory mezi těmito extrémy i mezi díly a úvahami, pro které byla mystika a tajemství především způsobem objevování či bytostně lidským přirozeným tématem.

Mgr. Zdenka Švadlenková je členkou týmu NOVA FORMA, kurátorovala výstavu NOVA FORMA 1.

V klubu Gumárna pravidelně přednáší o výtvarném umění.


Kdo je Zdenka Švadlenková?

Edukační specialistka, galerijní lektorka, kurátorka, pedagožka. Koncepčně, kurátorsky a manažersky vedla několik umělecko vzdělávacích projektů a výstav. Má zkušenosti s prací v mezinárodních týmech. Je spoluzakladatelkou spolku ARTEDU. Je součástí umělecko vzdělávací platformy NOVA FORMA.




146 views0 comments