David Holub – přednáška a beseda – Zrození nevědomého života / slavné kazuistiky S. Freuda


Přednáška a beseda s MUDr. Davidem Holubem se uskuteční v klubu Gumárna 5. listopadu 2022 od 18:30, K. Pazderského 2045 – v ČáslaviZrození nevědomého života

Na ukázkách známých psychoanalytických případů Sigmunda FreudaMUDr. David Holub, Ph.D.

Psychoanalytik (IPA), psychiatr, působí v soukromé praxi a na Psychosomatické klinice v Praze, pregraduálně vyučuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, podílí se na formaci psychoanalytických psychoterapeutů, předatestační přípravě lékařů pro obory psychosomatika a psychiatrie a na celoživotním vzdělávání lékařů. Spoluzakladatel a bývalý šéfredaktor časopisu Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu a člen redakční rady časopisu Psychoterapie.


26 views0 comments