Ondřej BasjukHrad / Castle


Při kontaktu s klasickým dvourozměrným obrazem je divák pozorovatelem dokonale složených vrstev myšlení i barvy a nemá často šanci úplně proniknout mezi ně. Dvojrozměrné zobrazení prošlo dlouhou cestu přes umělcovo oko, mozek, způsob myšlení i životní zkušenosti, aby nakonec vyšlo ven skrze malířovu ruku prodlouženou o štětec. Celý proces připomíná digitální kompresi, která jednotlivé vrstvy a prvky spojí bez zbytečných bublin.

Co se ale stane s obrazem po umístění do drátěné kostky, tak přesně reprezentující prostorovou síť?

Divák je postaven před opačnou situaci – jednotlivé vrstvy se po průletu prostorem odlepily jedna od druhé a pozorovatel je svědkem nesourodé množiny dekomponovaných součástek.

Slonovinová věž se rozpadla, z hradu jsou ruiny.

54 views0 comments