top of page

Přednáška a beseda s Helenou Klímovou

LIDSKÁ SKUPINA, JEJÍ SMYSL PRO OSUD ČLOVĚKA, JEJÍ OSUD NYNÍ A PŘÍŠTĚPřednáška a beseda se uskuteční v klubu Gumárna 15. června 2022 od 18:30

K. Pazderského 2045 – v Čáslavi


Helena Klímová se narodila v Praze, za Holokaustu přišla o většinu příbuzných z matčiny stran.

V 1960 promovala na Karlově univerzitě, obor filologie. V 70. letech absolvovala psychoterapeutické výcviky a vzdělání v SUR, vedené MUDr. Jaromírem Rubešem a doc. MUDr. Jaroslavem Skálou, pořádané Českou lékařskou společností. Výcviky v rodinné terapii absolvovala u MUDr. Petra Boše, muzikoterapii u PhDr. Jitky Vodňanské. Cvičnou analýzu absolvovala u MUDr. et JUDr. Otakara Kučery supervizi u PhDr. Šebka a PhDr. Vackové. V 90. letech absolvovala výcvik ve skupinové analýze (IGA Kodaň).

Od 1962 do 1968 pracovala a publikovala jako redaktorka Literárních novin, později přejmenonvané na Literární listy v rubrice, kterou řídil Ludvík Vaculík. Po roce 1968 změnila profesi. Psychoterapeutickou praxi provozuje od 1982, nejprve v manželských poradnách, v devadesátých letech pracovala v Psychoterapeutickém středisku Břehová. Dnes provozuje soukromou praxi.

Je členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Institutu skupinové analýzy, IRENE (předsedkyně), Rafael Institutu (čestná předsedkyně) a Group-Analytic Society International (čestná členka).

Od 1958 je vdaná za spisovatele Ivana Klímu, 2 děti, 4 vnoučata, 2 pravnuci.

Nebyla a není členkou žádné politické strany, signatářka Charty 77 od r. 1978.

152 views0 comments

Comments


bottom of page