top of page

Pavel Tichoň


Pavel Tichoň (*1980)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění v Praze (2006). Jeho autorský přístup se vyznačuje až výbušnou kreativitou s volným pohybem a otevřeností mezi médii. Ignoruje zažitá schémata umělecké scény, vědomě relativizuje roli umělce, k níž se také vyjadřuje v mnoha ze svých prací.

Jeho hravý, ironizující, až subversivní přístup se objevuje v médiu instalace, objektu, malby i performance.“ (František Kowolowski v textu k výstavě v G99, Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění, 2014)


Adam je Eva / Odstředivka mléčné dráhy

Co bylo dřív: vejce nebo slepice?

kinetický objekt, elektromotorky, pohybové čidlo, nalezená figurína, dřevo, stahovací ponožka mé ženy, kresba

2020

Tak jako nelze uspokojivě zodpovědět otázku věčného paradoxu: Co bylo dřív: slepice, nebo vejce? Nelze ani uspokojivě odpovědět zda byl dříve Adam nebo Eva, zda Bůh nebo vesmír... Avšak stále se můžeme spokojit s tím, co vyjádřil již Aristoteles, že obojí se muselo objevit současně.


Účast na výstavě Kostky


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pavel Ticho(ň)

Sen, serotonin, síran, sráč A. (Gumárna) kombinovaná technika (hliník, ocel, chemické sklo, voda, síran měďnatý, pohybové čidlo, čerpadlo)

2022


Účast na výstavě "mycelium"

129 views0 comments

Comments


bottom of page