top of page

Pavel TichoňAdam je Eva / Odstředivka mléčné dráhy

Co bylo dřív: vejce nebo slepice?


kinetický objekt, elektromotorky, pohybové čidlo, nalezená figurína, dřevo, stahovací ponožka mé ženy, kresba

2020

Tak jako nelze uspokojivě zodpovědět otázku věčného paradoxu: Co bylo dřív: slepice, nebo vejce? Nelze ani uspokojivě odpovědět zda byl dříve Adam nebo Eva, zda Bůh nebo vesmír... Avšak stále se můžeme spokojit s tím, co vyjádřil již Aristoteles, že obojí se muselo objevit současně.50 views0 comments
bottom of page