top of page

Petr Nikl – performance vernisáž NOVA FORMA 1


V soboru 22. května od 18:30 v Gumárně


Petr Nikl je všestranný tvůrce s bohatou představivostí, který při svých uměleckých projektech často kombinuje hudbu, pohyb, slovo, zvuk a barevný obraz – to vše s dětskou hravostí a něhou. Neexistují pro něj tvůrčí hranice, s lehkostí přechází z jedné výrazové polohy do druhé, používá k tomu veškeré prostředky imaginace a dětské fantazie. Maluje, vytváří grafiku, loutky, masky, kostýmy a převleky, komponuje, hraje na hudební nástroje, diriguje, píše poezii a pohádky, ilustruje knížky, fotografuje...

Nejrůznějšími výrazovým prostředky se Petr Nikl snaží zkoumat vztah člověka ke světu jako k nerozluštitelnému tajemství, které ve svém vztahování pojímá neustále nově a boří tak navyklé modely a zvykové chování. Realita je pro něj hrou, dotýká se jí neustálým objevováním a odkrýváním skrytých souvislostí ve všech proměnách, které obsahuje.

Niklovu uměleckou tvorbu provází trvale zájem široké veřejnosti. V roce 2000 navrhl a inscenoval velkou kolektivní výstavu Hnízda her v pražském Rudolfinu, pokračováním této koncepce byl projekt české expozice na Světové výstavě v japonském Aichi v roce 2005 a výstava Orbis Pictus v Českém centru v Paříži v roce 2006. Byl zakládajícím členem volného uměleckého sdružení Tvrdohlaví a v roce 1995 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého.


43 views0 comments

Comments


bottom of page