top of page

Poděkování všem dárcům, kteří podpořili naši činnost v roce 2023


Velmi děkujeme za Vaši finanční podporu, moc si ji vážíme!


Číslo našeho účtu je: 1034669954/5500


Všem dárcům nabízíme možnost vystavení darovací smlouvy v souladu s ustanovením § 20 odst. 8, zákona č. 586/1992Sb o daních z příjmu, již lze uplatnit u daňového přiznání.


Děkujeme:


Martin Horský

Jaroslava Kopská

David Novák

Marta Šenkapounová

Stanislav Jukl

Jaroslav Studnička

Eva Studničková

Lucie Vopálenská

Drahomíra Kolmanová

Jana Jurková

Zdenka Švadlenková

Václav Bidlo

Marie Dubnová

Libuše Vavroušková

Martin Vavroušek

Helena Dědičová

Soňa Formanová

Hanka Jonáková

Tomáš Chadim

Zdeněk Volf

Tomáš Albert

Karolina Komárková

Petra Tošnerová

Jana Štětinová Dytrychová

Jiří Lojín

Josef Kučera

Jiří Sůra

Olina Stehlíková

Kateřina Binková

Martin Žipek

Barbora Reinerová

Jitka Pajurková

Luboš Heřmánek

Jana Barillová

Kateřina Šimánková

Linda Janků

Jana Gal

Lada Cejhonová

Andrea Lexová

Hana Pernicová

Lukáš Kroc

Kája Matějková

Petra Vacková

Zuzana Hanáková


Všichni členové platformy NOVA FORMA vykonávají svoji činnost dobrovolnicky, poskytují své dovednosti, znalosti a um ve prospěch kulturního a občanského života bez nároku na honorář. Pořádání veškerých akcí je finančně náročné – proto prosíme sympatizanty a přátele o podporu jednak finanční – ale i hmotnou či nehmotnou. I vy se můžete stát součástí našeho týmu a našich aktivit. Podpořte nás i malou částkou. Přivítáme i dobrovolnickou pomoc.


Máme velkou radost, že se naše řady rozrůstají a že se k nám připojují další podporovatelé a aktivní lidé, naše činnost se pozvolna rozrůstá jako mycelium. Děkujeme!​ Navazujeme spolupráci s dalšími sousedy a institucemi v Čáslavi a okolí.
72 views0 comments
bottom of page