top of page

Proměna Dafné – workshop – Markéta Kučerová


Workshop se uskuteční v klubu Gumárna v neděli 26. června – 14:00 –15:30

K. Pazderského 2045 – v Čáslavi

Mgr. Markéta Kučerová


Markéta vystudovala Husitskou teologickou fakultu UK (filosofie a religionistika, psychosociální vědy), od r. 2003 pracuje v Knihovědném oddělení Knihovny Akademie věd ČR. Zaměřuje se na ilustrace Ovidiových Proměn, dějiny knižní kultury 16.–18. století a dějiny náboženské literatury.Během posledních dvou let jsme zakusili, co to znamená žít v nejistotě, zakoušet, jak je vše nestálé. Neustále čelíme ohrožení a jsme nuceni proměňovat své postoje. Pojďme společně strávit 90 minut nad příběhem o nymfě Dafné a její proměně. Povíme si dávný příběh, který popisuje její proměnu, prohlédneme si ilustrace a výtvarná díla, jež tuto proměnu zaznamenávají.

Nalezneme paralely s našimi životy?

Třeba, že utéci před strachem někdy nelze a že jsou situace, kdy nemůžeme dosáhnout toho, co chceme.

Vytvořme si společně myšlenkový strom příběhu a osobní strom, který nám pomůže ve chvílích, kdy zdřevěníme a nedokážeme se hnout z místa.

56 views0 comments

Comments


bottom of page