Rozhovor s Janou Babincovou


Jana Babincová je jednou z vystavujících umělkyň zapojených do projektu mycelium/NOVA FORMA 2.


Jana Babincová

*1977

2002 – 2006 FaVU VUT Brno, ateliér Malba III., Petr Kvíčala 1997 – 2002 PdF UP Olomouc, výtvarná výchova – německý jazyk

Jaký vidíš smyl v projektu mycelium/NOVA FORMA 2?

Přínos projektu vidím především v propojení výtvarných principů a poznatků z jiných oborů jako psychologie, antropologie, biologie nebo fyzika. Nová forma setkání vědy a umění.

Čím je pro tebe zajímavý? Jak chápeš téma mycelium?

Láká mě především možnost nahlédnout na principy mé práce z nových úhlů pohledu a poté je dále rozvíjet vlastní cestou. Propojení s ostatními umělci tvoří unikátní myšlenkové pole, které zplodí společnou výstavu.


11 views0 comments