Rozhovor s fyzikem Jiřím Vyskočilem a Jakubem Groszem
Dr. Jiří Vyskočil je jedním z autorů zapojených do projektu mycelium/NOVA FORMA 2,

pracuje v autorské dvojici společně s Jakubem Groszem, M.A.


Jiří Vyskočil

*1984


2005 – 2019 ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha

Odborná oblast – Zkoumání stavů látky v přítomnosti extrémních elektromagnetických polí pomocí rozsáhlých simulací a jejich zpracovávání pomocí moderních technik programování a vizualizace v rámci 3D světů

V současnosti – Center for Advanced Systems Understanding, (Centrum pro porozumění komplexním systémům), Görlitz


Jirko, jak se stane, že se fyzik stane součástí výtvarného projektu? Jaký máš vztah k výtvarnému umění? Je ti téma „mycelium“ blízké?


S Jakubem Groszem jsme spolupracovali i na předcházejícím projektu Horizont událostí v galerii DOX v roce 2017. Kromě fyziky mě vždycky bavila vizualizace fyzikálních procesů, které vědec zná jen skrze rovnice a koncepty, neboť to jsou věci, které neexistují „reálně“ – nemůžeme si na ně sáhnout – přitom to jsou principy, jenž ovlivňují vše, co se kolem nás děje. Do našeho vědomí se dostávají prostřednictvím složité matematiky. Ale složitou matematiku většina z nás nechápe a nikdy chápat nebude, tomu se člověk musí věnovat od mala a neustále. Vždycky mě zajímalo, jak tyto složité komplexy vyjádřit pomocí obrazů, ilustrací a grafů – proto jsem se v rámci výzkumu zabýval vizualizací fyzikálních dat. Mycelium je struktura, která se dá dobře vyjádřit tímto způsobem.


Co je pro tebe „mycelium“?


Mycelium je síť, v které jsou nepochybně zákonitosti – matematické principy. Nabízí se určitá podoba s neuronovou sítí. Propojování. Jistým způsobem sama sebe organizující inteligence. Vnitřní rozhodovací proces, který je předprogramovaný v buňce pro interakci s podmínkami prostředí jehož realizace tvoří život.

Jakub Grosz M.A.


Jakub Grosz M.A.

* 1985


2018 – 2021 MA Fine Art, Prague City University


VR Specialist at ELI Beamlines

Lecturer at Prague City University a Artist/Researcher at LIBAT – Hybrid Lab for Arts and new Technologies22 views0 comments