Rozhovor s Pavlou Zábranskou


Pavla Zábranská je jednou z vystavujících umělkyň zapojených do projektu mycelium/NOVA FORMA 2.


Pavla Zábranská

*1985

2006 - 2013 Vysoká škola uměleckoprůmyslová

2010 - 2011 Královská akademie, Den Haag

2008 - 2009 Studium varhan na Pražské konzervatoři u prof. Jana Hory


Jak vnímáš svoji účast na projektu mycelium/NOVA FORMA 2, čím tě oslovuje?


Je to pro mě mimo jiné příležitost ke spolupráci s Janou Babincovou. Téma mycelia mě vede opět k dalším audiovizuálním zkoumání.


Zvuk, hlas, tón, rytmus, vibrace... Jak to vše souvisí s myceliem?


Zvuk, vibrace, tón, rytmus jsou čistě neviditelné jevy, je výzvou jak je zviditelnit. Mycelium může svým způsobem vypadat jako vizualizace zvuku. Propojení jednotlivých částí vytváří novou strukturu, kompozici, skladbu.


Jak vytvořit „mycelium“ akusticky?


Mým hlavním tématem zpracování je „akord“. Vnímám úzké provázání mezi principem mycelia a vztahů mezi tóny. Stejně jako houby a podhoubí mají vztahy jedna s druhou, propojené neviditelnou sítí, v hudbě jsou to tóny, které spolu rezonují a propojují se v akordy. Mycelium je shluk vzájemně propojených vláken. Akord je označení pro souzvuk tří a více současně znějících různých tónů, uspořádaných dle určitého systému.15 views0 comments