Kamila Ženatá – Sny – sympozium / mycelium/NOVA FORMA 2

Podzimní přednášky v klubu Gumárna 1. – 3. října 2021Sen je obraz. Sen je imanentní časoprostor. Sen je instalace. Sen je těžko popsatelná, slovy nevyjádřitelná oblast, mnohočetná a mnohovrstevnatá realita svého druhu. "Obrazy ze snů“ neuvěřitelným způsobem odkrývají a iniciují nastavení snícího směrem k osobnostnímu růstu.


Kamila Ženatá je hostující členkou České společnosti pro psychoanalytickou terapii. Ve své výtvarné i literární tvorbě se soustavně zabývá jednak pamětí a nevědomím (vzpomínky, sny, sítě vztahů a vlivů), jednak pozorováním a zaznamenáváním přírodních situací a jevů. Společným polem jejích uměleckých a odborných zájmů je chápání světa jako cyklu proměn energií v příbězích, souvislostech a nevyslovitelném koloběhu všehomíra.


94 views0 comments