top of page

Kamila Ženatá – Sny – sympozium / mycelium/NOVA FORMA 2
Sympozium – mycelium/NOVA FORMA 2

V neděli 3. října 2021 od 14:00 do 15:30, přednáška a beseda ak. mal. Kamila Ženatá

v klubu GumárnaSen je obraz. Sen je imanentní časoprostor. Sen je instalace. Sen je těžko popsatelná, slovy nevyjádřitelná oblast, mnohočetná a mnohovrstevnatá realita svého druhu. "Obrazy ze snů“ neuvěřitelným způsobem odkrývají a iniciují nastavení snícího směrem k osobnostnímu růstu.


Kamila Ženatá je hostující členkou České společnosti pro psychoanalytickou terapii. Ve své výtvarné i literární tvorbě se soustavně zabývá jednak pamětí a nevědomím (vzpomínky, sny, sítě vztahů a vlivů), jednak pozorováním a zaznamenáváním přírodních situací a jevů. Společným polem jejích uměleckých a odborných zájmů je chápání světa jako cyklu proměn energií v příbězích, souvislostech a nevyslovitelném koloběhu všehomíra.


136 views0 comments

Comentários


bottom of page