top of page

unconductive trash


Michal Pěchouček a Rudi Koval, absolventi AVU Praha, pracují od roku 2019 výhradně společně. Veřejně se prezentují pod značkou unconductive trash. Jejich výchozím bodem zůstává obraz – ukázal se jako vhodný prostředek k hledání společného jazyka a k vědomému rozplynutí jejich původních výtvarných rukopisů. Za důležitý rozměr tvorby považují intenzitu a provázanost společných každodenních aktivit. Proto rámují do umění obyčejné situace, které lze společně naplánovat a prožít. Což je hlavní důvod, proč se věnují takzvaným jednodenním a dlouhodobým výzvám nebo proč se na jejich obrazech vyskytuje pouze text.Každý z nás má své téma — kombinovaná technika, 2021


Cyklus maleb uměleckého dua unconductive trash vznikl pro výstavu NOVA FORMA. Je instalovaný do kruhu a připomíná partitury, které je možné číst jako jeden příběh. V obrazech spolu koexistují lineární figurativní motivy s abstraktními tvary jemných valérů. Tématem je člověk a jeho vztah k okolí, stejně neuchopitelný a proměnlivý jako linie či barva na plátně. Pozorný divák v cyklu nalezne hned několik odkazů na signifikantní osobnosti české novodobé historie.


Účastnili se výstavy NOVA FORMA 1


127 views0 comments

Comentarios


bottom of page