unconductive trashKaždý z nás má své téma — kombinovaná technika, 2021


Cyklus maleb uměleckého dua unconductive trash vznikl pro výstavu NOVA FORMA. Je instalovaný do kruhu a připomíná partitury, které je možné číst jako jeden příběh. V obrazech spolu koexistují lineární figurativní motivy s abstraktními tvary jemných valérů. Tématem je člověk a jeho vztah k okolí, stejně neuchopitelný a proměnlivý jako linie či barva na plátně. Pozorný divák v cyklu nalezne hned několik odkazů na signifikantní osobnosti české novodobé historie.

59 views0 comments