Vědomí a realita – rozhovor Daniely Drtinové s prof. Jiřím Horáčkem, z knihy čte Milan Ohnisko

sympozium / mycelium/NOVA FORMA 2



Podzimní přednášky v klubu Gumárna 1. – 3. října 2021



Jaký je vztah vědomí a mozku? Jakým způsobem se navzájem ovlivňují? Jakými metodami lze toto vše zkoumat a jaké mají nová zjištění důsledky pro člověka?

Takové a podobné otázky stojí v jádru rozhovoru moderátorky Daniely Drtinové s psychiatrem a neurobiologem Jiřím Horáčkem. Rozhovor se věnuje také tématům společenským a existenciálním, včetně podstaty našeho vnímání smrti a času. V těchto oblastech nově (či spíše znovu) přicházejí ke slovu též psychedelické látky, které hrají důležitou roli nejen ve výzkumu vědomí, ale mají také výrazný léčebný potenciál.

Vybrané úryvky z knihy čte básník a redaktor Milan Ohnisko.


16 views0 comments