top of page

Zlomové okamžiky ve výtvarném umění – přednáška – Z. Švadlenková – kurátorka výstavy NOVA FORMA 1
Doprovodná akce k výstavě NOVA FORMA 1 – přednáška Zdenky Švadlenkové se uskuteční v prostoru Gumárny dne 16. června 2021 od 18:30


Přednáška o vybraných zlomových okamžicích v dějinách výtvarného umění, o převratných „nových formách“, které nenávratně poznamenaly podobu současného uměleckého vyjadřování. Budeme se bavit o umělcích, kteří byli ve své době považováni za rebely, vizionářích, jejichž dílo docenily až další generace.

Ale i o těch, kteří se nesli na křídlech slávy už za svého života, přestože přicházeli s nečekanými

a leckdy pro tehdejší dobu až kontroverzními přístupy.
81 views0 comments
bottom of page